• PrestaShop tworzenie sklepów internetowych. Grafika, moduły, wdrożenie, aktualizacje oraz rozbudowa sklepów internetowych.

    PrestaShop tworzenie sklepów internetowych. Grafika, moduły, wdrożenie, aktualizacje oraz rozbudowa sklepów internetowych.

SKLEPY INTERNETOWE PrestaShop POTRZEBNA POMOC ?

POMOC - ROZBUDOWA - NAPRAWY - AKTUALIZACJE - KONFIGURACJA - TWORZENIE SKLEPÓW

zapraszamy do kontaktu:   axp@prodo.pl / tel. 888 537 633

PrestaShop Należy określić „price” lub „priceSpecification.price” (w „offers”)

 
Google narzędzia webmastera błąd  „price” lub „priceSpecification.price” (w „offers”)
Należy określić „price” lub „priceSpecification.price” (w „offers”)
Elementy, w których występuje ten problem, są nieprawidłowe. Nieprawidłowe elementy nie mogą wyświetlać się jako wyniki wyszukiwania Google z elementami rozszerzonymi
 
rozwiązanie błędu:
 

edytujemy plik szablon/templates/catalog/_partials/miniatures/product.tpl

szukamy

{block name='product_miniature_item'}

i dodajemy pod

   <meta itemprop="image" content="{$product.cover.large.url}" />
    <meta itemprop="description" content="{$product.name}" />
    <meta itemprop="sku" content="{$product->id}" /> 
    <meta itemprop="gtin13" content="{$product->ean13}" />
    <meta itemprop="mpn" content="{$product->reference}" />
    <meta itemprop="description" content="{$product.description_short|strip_tags:'UTF-8'|truncate:360:'...'}" />   
    <div itemprop="offers" itemtype="http://schema.org/Offer" itemscope>
        <meta itemprop="url" content="{$product.url}" />
        <meta itemprop="availability" content="https://schema.org/InStock" />
        <meta itemprop="priceCurrency" content="EUR" />
        <meta itemprop="itemCondition" content="New" />
        <meta itemprop="price" content="{$product.price_amount}" />
        <meta itemprop="priceValidUntil" content="{'Y'|date+1}-12-31">
        <div itemprop="seller" itemtype="http://schema.org/Organization" itemscope>
            <meta itemprop="name" content="{$shop.name}" />
        </div>
    </div>
<meta itemprop="brand" content="{if !empty(Manufacturer::getnamebyid($product.id_manufacturer))}{Manufacturer::getnamebyid($product.id_manufacturer)}{else}{Configuration::get('PS_SHOP_NAME')}{/if}">

 

następnie edytujemy plik szablon/templates/catalog/_partials/product-prices.tpl

szukamy

  {block name='product_price'}
      <div
        class="product-price h5 {if $product.has_discount}has-discount{/if}"
        itemprop="offers"
        itemscope
        itemtype="https://schema.org/Offer"
      >
        <link itemprop="availability" href="{$product.seo_availability}"/>
        <meta itemprop="priceCurrency" content="{$currency.iso_code}">

i dodajemy pod

<meta itemprop="priceValidUntil" content="{'Y'|date+1}-12-31">
        <meta itemprop="url" content="{$link->getProductLink($smarty.get.id_product)|escape:'htmlall':'UTF-8'}">

 

czyścimy pliki ceche sklepu, sprawdzamy poprawność wyświetlania podstrony produktu, zgłaszamy weryfikację rozwiązania problemu w google narzędziach webmastera.

 

 

PrestaShop pomoc

tel: 888 537 633

e-mail: axp@prodo.pl