PrestaShop POLSKIE WSPARCIE Sklepy internetowe PrestaShop POTRZEBNA POMOC ?

POMOC - ROZBUDOWA - NAPRAWY - AKTUALIZACJE - KONFIGURACJA - TWORZENIE SKLEPÓW

zapraszamy do kontaktu:   axp@prodo.pl / tel. 888 537 633

PrestaShop zaplecze brak polskiej czcionki

jeżeli  w panelu administracyjnym widzisz problem  z polskimi znakami czcionką np. w dodawanych kategoriach jak na przykładzie poniżej

panel admina prestashop problem czcionka

 

problem może występować na części serwerów aby rozwiązać problem należy zalogować się na FTP i edytować plik  app/config/doctrine.yml

zmieniając kod:


1002: "SET sql_mode=(SELECT REPLACE(@@sql_mode,'ONLY_FULL_GROUP_BY',''))"

na kod:

1002: "SET sql_mode=(SELECT REPLACE(@@sql_mode,'ONLY_FULL_GROUP_BY','')), NAMES 'UTF8'"

po zmianach zapisujemy plik i wgrywamy na serwer, kasujemy pliki tymczasowe sklepu po czym przeładowujemy stronę panelu administracyjnego

efekt czcionka jest widoczna poprawnie

poprawa czcionki presta panel administracyjny

 

 

PrestaShop pomoc ?  zapraszamy:  tel. 888 537 633 axp@prodo.pl