• PrestaShop Pomoc. Tworzenie sklepów internetowych PrestaShop. Grafika, moduły, wdrożenie, aktualizacje oraz rozbudowa sklepów internetowych.

    Polskie Wsparcie PrestaShop
    Pomoc PrestaShop

PrestaShop POLSKIE WSPARCIE Sklepy internetowe PrestaShop POTRZEBNA POMOC ?

POMOC - ROZBUDOWA - NAPRAWY - AKTUALIZACJE - KONFIGURACJA - TWORZENIE SKLEPÓW

zapraszamy do kontaktu:   axp@prodo.pl / tel. 888 537 633

PrestaShop problem User Notice: escape: unsupported type: - returning unmodified string

Whoops, looks like something went wrong.

(1/1) ContextErrorException

User Notice: escape: unsupported type: - returning unmodified string

in modifier.escape.php line 259
at smarty_modifier_escape()in smarty.config.inc.php line 80
at smartyEscape()in SmartyLazyRegister.php line 83
at SmartyLazyRegister->__call()in 637c17b95e75f1ee8147e2f712e90073ed623882_2.file.jmsmegamenu-mobile.tpl.php line 24
at content_65dc95ad874ca0_98942046()in smarty_template_resource_base.php line 123
at Smarty_Template_Resource_Base->getRenderedTemplateCode()in smarty_template_compiled.php line 114
at Smarty_Template_Compiled->render()in smarty_internal_template.php line 216
at Smarty_Internal_Template->render()in smarty_internal_templatebase.php line 232
at Smarty_Internal_TemplateBase->_execute()in smarty_internal_templatebase.php line 116
at Smarty_Internal_TemplateBase->fetch()in SmartyDevTemplate.php line 40
at SmartyDevTemplateCore->fetch()in Module.php line 2449
at ModuleCore->display()in jmsmegamenu.php line 790
at JmsMegaMenu->hookDisplayTopColumn()in Hook.php line 1007
at HookCore::coreCallHook()in Hook.php line 431
at HookCore::callHookOn()in Hook.php line 944
at HookCore::exec()in smarty.config.inc.php line 167
at smartyHook()in SmartyLazyRegister.php line 83
at SmartyLazyRegister->__call()in 87cb57a1c3614832cf8e99b36851eff1807bb0c6_2.file.layout-both-columns.tpl.php line 73
at content_65dc95ad7fc212_07505065()in smarty_template_resource_base.php line 123
at Smarty_Template_Resource_Base->getRenderedTemplateCode()in smarty_template_compiled.php line 114
at Smarty_Template_Compiled->render()in smarty_internal_template.php line 216
at Smarty_Internal_Template->render()in smarty_internal_template.php line 385
at Smarty_Internal_Template->_subTemplateRender()in smarty_internal_runtime_inheritance.php line 116
at Smarty_Internal_Runtime_Inheritance->endChild()in eef86ec1396c9cd112f5b57780906fdda35dfe08_2.file.layout-full-width.tpl.php line 42
at content_65dc95ad7eafd1_27003061()in smarty_template_resource_base.php line 123
at Smarty_Template_Resource_Base->getRenderedTemplateCode()in smarty_template_compiled.php line 114
at Smarty_Template_Compiled->render()in smarty_internal_template.php line 216
at Smarty_Internal_Template->render()in smarty_internal_template.php line 385
at Smarty_Internal_Template->_subTemplateRender()in smarty_internal_runtime_inheritance.php line 116
at Smarty_Internal_Runtime_Inheritance->endChild()in ba532d124bb827079300b3c43fcc913c9e85098b_2.file.page.tpl.php line 35
at content_65dc95ad7e4be1_57509348()in smarty_template_resource_base.php line 123
at Smarty_Template_Resource_Base->getRenderedTemplateCode()in smarty_template_compiled.php line 114
at Smarty_Template_Compiled->render()in smarty_internal_template.php line 216
at Smarty_Internal_Template->render()in smarty_internal_template.php line 385
at Smarty_Internal_Template->_subTemplateRender()in smarty_internal_runtime_inheritance.php line 116
at Smarty_Internal_Runtime_Inheritance->endChild()in 396cc431db055d074c56e75a1b8d9bef4e7f7a6c_2.file.index.tpl.php line 33
at content_65dc95ad7de9f9_95559495()in smarty_template_resource_base.php line 123
at Smarty_Template_Resource_Base->getRenderedTemplateCode()in smarty_template_compiled.php line 114
at Smarty_Template_Compiled->render()in smarty_internal_template.php line 216
at Smarty_Internal_Template->render()in smarty_internal_templatebase.php line 232
at Smarty_Internal_TemplateBase->_execute()in smarty_internal_templatebase.php line 116
at Smarty_Internal_TemplateBase->fetch()in SmartyDev.php line 40
at SmartyDev->fetch()in FrontController.php line 727
at FrontControllerCore->smartyOutputContent()in FrontController.php line 709
at FrontControllerCore->display()in Controller.php line 326
at ControllerCore->run()in Dispatcher.php line 525
at DispatcherCore->dispatch()in index.php line 28

Solucja rozwiązanie problemu

 

edytuj plik:

vendor/smarty/smarty/libs/plugins/modifier.escape.php

zmień linię kodu

trigger_error("escape: unsupported type: $esc_type - returning unmodified string", E_USER_NOTICE);

na kod

// trigger_error("escape: unsupported type: $esc_type - returning unmodified string", E_USER_NOTICE);

 

wgraj zmodyfikowany plik na serwer, wykasuj pliki tymczasowe sklepu i sprawdź czy problem już nie występuje.

 

 

Jeżeli potrzebują wsparcia przy sklepie PrestaShop zapraszamy szybko naprawimy sklep PrestaShop
tel: 888 537 633

e-mail: axp@prodo.pl